2 mins leestijd
Enterprise Architectuur

Wat is TOGAF?

TOGAF staat voor “The Open Group Architecture Framework”. Het framework is een methode voor het ontwikkelen en beheren van Enterprise Architectuur. Het biedt een stapsgewijze aanpak voor het creëren en implementeren van architectuur, waarbij elke stap bestaat uit een aantal kleinere stappen. Toepassing van het framework verbetert het gebruik van open systemen en vermindert risico’s. Het vormt de basis voor die veranderingen, zo komt u erachter hoe u deze veranderingen op korte en lange termijn kunt realiseren.

TOGAF is ontwikkeld door The Open Group. De eerste versie werd gepresenteerd in 1995. Deze versie was gebaseerd op het TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management) van het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten.

Het gebruik van TOGAF

TOGAF is de meest gebruikte set van best practices en richtlijnen voor planning, ontwerp implementatie en governance van enterprise architectuur. Centraal in deze methode staat de Architecture Development Method (ADM). De Architectuur Ontwikkelings Methode beschrijft de verschillende fasen in de ontwikkeling van enterprise architectuur. Het TOGAF raamwerk kent vier verschillende domeinen; Business architectuur, Data architectuur, Applicatie architectuur en Technologie architectuur.

Wereldwijd gebruik van het TOGAF framework

Het TOGAF framework is een open methode en wordt inmiddels wereldwijd door een groot aantal architecten gebruikt om een permanente architectuur voor hun organisatie te ontwerpen. De Open Group geeft aan dat het raamwerk wordt gebruikt door 80% van de top 50 Global Companies en 60% van de Fortune 500 bedrijven. In Nederland wordt het raamwerk veel gebruikt door zowel overheidsorganisaties als de private sector.

TOGAF biedt structuur en handvatten, zowel vanuit IT als business oogpunt zijn nieuwe aanpassingen aan een Enterprise Architectuur continu nodig. Door een gemeenschappelijke taal te creëren die de kloof tussen IT en de business overbrugt, helpt het om duidelijkheid te scheppen voor alle betrokken partijen.

Agile eBook

When digital transformation hurts: Turning complexity into an agile organization