2 mins leestijd
Enterprise Architectuur

Wat is Business Architectuur?

Business Architectuur is een bekende term rond Enterprise Architectuur, maar er is geen specifieke definitie van wat het precies is. Binnen de wereld van Architectuur is er geen gemeenschappelijke definitie van wat de term inhoudt binnen Enterprise Architectuur. De term wordt op verschillende manieren gebruikt en komt vaak voor rond IT Architectuur.

Standaard begrip

Het wordt vaak omschreven als een onderdeel van Enterprise architectuur gerelateerd aan de business kant van de organisatie. De formele definitie volgens de Object Management Group’s Business Architecture Working Group is als volgt:

“een blauwdruk van de onderneming die een gemeenschappelijk begrip van de organisatie verschaft en wordt gebruikt om strategische doelstellingen en tactische eisen op elkaar af te stemmen.”

Business Architectuur: één van de vier componenten binnen Enterprise Architectuur

Enterprise Architectuur wordt vaak benaderd vanuit vier invalshoeken: Business, Applicatie, Informatie en Technologisch. Het vastleggen, bijwerken, gebruiken en verbeteren van informatie over deze vier invalshoeken wordt werken met Enterprise Architectuur genoemd.

In dit perspectief bevat het bedrijfsdeel de formele beschrijving van de bedrijfsservices en de bijbehorende informatiestromen van een organisatie die nodig zijn om inhoud te geven aan het informatiebeheer. Het belangrijkste aspect van het bedrijfsdeel is dat het de aspecten van een bedrijf weergeeft, samen met de manier waarop zij met elkaar interageren. Het is zo ontwikkeld dat het kan definiëren en analyseren wat het bedrijf doet, hoe het dat doet, hoe het georganiseerd is en hoe het waarde creëert. Het wordt gebruikt om concurrerende structuren en processen te ontwerpen, voordeel te halen uit bestaande sterke punten en potentiële investeringsmogelijkheden te identificeren die de doelstellingen van het bedrijf zullen aanjagen en uiteindelijk helpen verwezenlijken.

In de onderstaande video van Raj Ramesh wordt op een duidelijke en visuele manier samengevat waar het allemaal om draait.