5 mins leestijd
Enterprise Architectuur

De Gartner Magic Quadrant voor Enterprise Architectuur tools

Eens per jaar brengt marktonderzoeksbureau Gartner een onderzoeksrapport uit over toonaangevende tools op het gebied van Enterprise Architectuur. Dit onderzoek bestaat uit een kwadrant, dat de leveranciers van de Enterprise Architectuur tools beoordeelt op de assen ‘Uitvoerbaarheid’ en ‘Compleetheid van visie’. Naast het kwadrant, bevat het onderzoek een geschreven review van de sterke en zwakke punten van de leveranciers.

Onze artikelen over het jaarlijkse Gartner Magic Quadrant voor Enterprise Architectuur Tools vindt u hier:

2018
Not yet represented

In 2018 ValueBlue was not yet represented as a vendor in the Gartner MQ, due to only being active in the Netherlands.

2019
Selected

ValueBlue’s rapid growth was not going unnoticed, and although the yearly revenue of ValueBlue did not yet meet the barrier for entry, ValueBlue was selected for the first time to be part of the Magic Quadrant for Enterprise Architecture tools.

2020
Growth and expansion

ValueBlue’s impressive growth continues and ValueBlue climbs in the MQ as it expands around Europe, the US and Asia.

Wat is een Magic Quadrant?

Magic Quadrants zijn marktonderzoeksrapporten gebaseerd op kwalitatief marktonderzoek door IT-analistenbureau Gartner. Gartner brengt Magic Quadrants uit voor een hele reeks technologiesectoren, zoals ‘Analytics en BI’, ‘CRM’, ‘Project- en portfoliomanagement’, ‘ITSM’ en natuurlijk ‘Enterprise Architectuur’. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Gartner-analisten via een mix van het doornemen van de communicatiekanalen van de leverancier, een enquête en vaak een demo en/of briefing van de leverancier.

Analisten gebruiken deze input om elke verkoper te beoordelen op twee dimensies:

  • Volledigheid van visie: Dit weerspiegelt de visie van de verkoper op de markt. Volgen of besturen ze de markt? Hoe innovatief is deze verkoper? Hoe communiceert de verkoper deze visie naar zijn klanten en collega’s? Wat is de visie van de leverancier op hoe de markt zich zal ontwikkelen en komt die overeen met het perspectief van Gartner?
  • Vermogen om uit te voeren: Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals de financiële levensvatbaarheid van de verkoper, het reactievermogen op de markt, productontwikkeling, verkoopkanalen, klantenbestand en geografische expansie.

Op basis van de scores op deze twee dimensies wordt beslist of een leverancier al dan niet in het kwadrant belandt voor zijn specifieke expertisegebied van het Magic Quadrant. Dit betekent dat een plaats in het Magic Quadrant op zich al een enorme prestatie is voor leveranciers. Bovendien geeft het aan dat leveranciers in het Magic Quadrant beter scoren dan de leveranciers die niet worden genoemd.

Eenmaal vermeld in het Magic Quadrant, kunnen vendors worden ingedeeld in 4 ‘kwadranten’:

  • Leiders – Leveranciers in het Leiders kwadrant hebben de hoogste scores voor zowel hun ‘Volledigheid van Visie’ als hun ‘Vermogen om Uit te voeren’. Dit zijn meestal de grotere leveranciers met een merkbaar marktaandeel en visie op de markt.
  • Uitdagers – Een leverancier die deel uitmaakt van het kwadrant van de uitdagers scoort hoog op ‘Vermogen tot uitvoering’ maar lager op ‘Volledigheid van visie’.
  • Visionairs – Leveranciers die worden gecategoriseerd als visionairs scoren hoog op ‘Volledigheid van visie’, maar lager op ‘Vermogen om uit te voeren’. In de praktijk betekent dit dat deze leveranciers vaak iets kleiner zijn dan leiders, maar een visie hebben die goed aansluit bij de visie van Gartner.
  • Niche Players – Verkopers in het kwadrant van de Niche Players zijn vaak de kleinste spelers op de markt. Ze richten zich op een niche of zijn nog maar net begonnen en hebben niet de middelen om over de hele wereld uit te voeren en hun visie met enorme marketingbudgetten te communiceren. Toch zijn ze doorgedrongen tot het MQ, dus ze zijn op weg en hebben iets speciaals!

Hoe het Gartner Magic Quadrant voor Enterprise Architectuur tools te lezen

Bij het lezen van de Gartner Magic Quadrants voor Enterprise Architectuur tools, is het belangrijk om te begrijpen dat niet de tool wordt geëvalueerd, maar de Enterprise Architectuur leverancier als geheel. Dit betekent dat de kwaliteit van het product slechts een deel van de evaluatie is. De evaluatie richt zich ook op marketing en sales uitvoering, dienstverlening en visie van de leverancier. Hoewel het Magic Quadrant een geweldige bron van informatie is om door te lezen, moet men zich realiseren dat bijvoorbeeld beperkte marketing budgetten het moeilijker maken om uw visie te communiceren via betaalde kanalen en industrie leidende evenementen, wat leidt tot een mindere evaluatie op ‘Volledigheid van Visie’. Ook het feit dat u niet op elk continent kantoren heeft, kan uw mogelijkheden tot uitvoering beperken. Daarom is het sterk aan te raden om altijd de aanvullende leveranciersevaluatie te lezen die bij het Magic Quadrant in de onderzoekspublicatie wordt geleverd. Deze publicatie gaat dieper in op de sterktes en zwaktes van elke leverancier, en hier vindt u veel meer details over de leveranciers dan in de visualisatie van het kwadrant. De leiders zijn over het algemeen goed, maar om te weten te komen welke leverancier het best past in uw specifieke sector, geografisch gebied of gebruikssituaties, is de onderzoeksbeschrijving de beste plaats om uw onderzoek te doen.

Wilt u meer weten over ValueBlue en BlueDolphin, en wat onze sterke en zwakke punten zijn?