Business Transformation: The Agile Evolution

The evolution of organizational landscapes

De evolutie van business transformatie komt in een stroomversnelling.

Het is hét gesprek waar veel systeemontwikkelaars en leiders uit de IT-wereld tegenop zien: “Zijn we wendbaar genoeg om de o, zo nodige business transformatie zo efficiënt, effectief en veilig mogelijk door te voeren?”

Het kan als onbegonnen werk lijken als je beseft dat je hiervoor snelheid, rationalisatie en flexibiliteit moet combineren met de, uhm, nogal explosieve complexiteit die om de hoek komt kijken bij data- en IT-landschappen.

En toch moeten we hier niet alleen maar naar streven, maar ook alles uit de kast trekken om het te bereiken.

Waarom? Omdat we alleen dan het belang van onze klanten op de eerste plaats kunnen blijven zetten. Om dit te bewerkstelligen moeten we:

  • grip blijven houden op onze almaar groeiende IT-landschappen,
  • onze almaar evoluerende processen optimaliseren en
  • op de een of andere manier controle krijgen over onze alsmaar toenemende data.

We zitten met z’n allen midden in het informatietijdperk. Dat betekent dat als je het spel mee wilt kunnen blijven spelen en je concurrentie wilt kunnen blijven bijhouden, je als organisatie mee moet in de digitale transformatie.

De sleutel tot succes hiervoor is agility oftewel wendbaarheid.

Bedrijfstransformatie kan niet snel genoeg

De zogenaamde agility gap wordt steeds groter naarmate de snelheid waarmee innovaties plaatsvinden toeneemt, terwijl de complexiteit van de IT-omgeving binnen een organisatie groeit. Het is aan de leiders op het gebied van technologie en transformatie om ‘Industry 4.0’ door te voeren en ervoor te zorgen dat hun organisaties manieren vinden om deze kloof te dichten tussen organisatiestrategie en leiderschap enerzijds en technologie, mensen en procesmogelijkheden anderzijds. Niet alleen het spel bedenken dus, maar ook spelregels maken die iedereen kan volgen en uitvoeren.

Het is belangrijk agility te zien als meer dan het laatste hippe modewoord binnen de bedrijfswereld.  Het concept agility waart inmiddels al een tijdje rond, maar onderzoek toont aan dat er eigenlijk maar weinig gebeurt binnen organisaties om het ook echt mogelijk te maken.

De realiteit is echter dat we vandaag de dag opereren in een snel veranderende omgeving die met verscheidene uitdagingen te maken heeft – van consumenteneisen en -gedrag tot nieuwe spelers op de markt tot globalisering. Het maakt dat over bedrijfstransformatie niet te onderhandelen valt – het spel is al begonnen. Of je er nu klaar voor bent om mee te doen of niet.

Maar wat zijn de mogelijkheden om je inspanningen hiertoe te versnellen? Welke factoren zijn essentieel voor een succesvolle business transformatie? Met andere woorden: Hoe kun je er in hemelsnaam voor zorgen dat je zo snel mogelijk de spelregels begrijpt en implementeert zodat je mee kunt – blijven – spelen?

Agility mogelijk maken

Helaas. Er is geen one-size-fits-all oplossing.

Business transformatie is een continu proces waarbij de processen, capaciteiten en mogelijkheden binnen een bedrijf van hun huidige niveau naar het benodigde, toekomstige niveau worden getild. Dit moet op een structurele manier worden aangepakt door de IT. Gebruik maken van een agile aanpak betekent hierbij dat processen of middelen die niet nodig zijn worden geëlimineerd, waardoor het mogelijk wordt het veranderproces, de transformatie te versnellen. Het betekent effectievere, strategische beslissingen nemen. Ook dienen vernieuwingen op een evenwichtige manier samen te komen met de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Het ontwikkelen van een succesvolle agile business transformatie hangt af van een aantal factoren. In dit artikel benadrukken we de drie basisspelregels, te weten:

  1. Het waarborgen van je bedrijfscontinuïteit door je risico te verkleinen.
  2. Het vergroten van je impact door prioriteit te geven aan projecten die je hoofddoelstellingen ondersteunen.
  3. Het vergroten van je efficiëntie door samenwerking te verbeteren.

Het waarborgen van je bedrijfscontinuïteit door je risico te verkleinen

Inzicht in je bedrijf, IT en data zijn nodig om de complexe structuur te minimaliseren, onverwachte  fouten te vermijden en risico’s te verkleinen.

Hiervoor is het cruciaal het applicatielandschap samen met de proces & project architectuur op één lijn te brengen met de organisatiestrategie. Je bedrijf moet uitgerust worden met de tools en technologie nodig om je strategische bedrijfsinitiatieven te behalen – met name als het gaat om innovatie.

Applicatie Portfolio Management en datamanagement helpen potentiële risico’s te onderkennen en hier snel naar te handelen, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Een voorbeeld hiervan is verouderde of EOL-technologie te minimaliseren en de navolging van regelgeving op het gebied van privacy en databeheer te waarborgen.

Het vergroten van je efficiëntie door samenwerking te verbeteren

Het is onmogelijk effectieve business transformatie te bewerkstelligen zolang je als organisatie geen prioriteit geeft aan projecten en investeringen die, naast het genereren van winst, direct bijdragen aan het behalen van je strategische doelstellingen.

Project & Portfolio Architecture is een strategisch concept waarbij meerdere projectportfolio’s worden beheerd met juist dit als doel. Het dicht de kloof tussen strategie en uitvoering, waardoor  managementteams zich kunnen focussen op zowel de ROI als het beter prioriteren van projecten op basis van de belangrijkste statistieken en KPI- dashboards.

Verhoog je efficiëntie door je samenwerking te verbeteren

Het mag geen verrassing zijn dat samenwerking de beslissende sleutel is tot enterprise agility. Het vereist een naadloze samenwerking tussen de stakeholders, waarbij de onderlinge interactie gebaseerd is op tijdige en juiste informatie. Om dit te bereiken is een gezamenlijke, gecentraliseerde database nodig, die het volledige overzicht bevat van bedrijfsprocessen, data, applicaties, projecten en infrastructuur – als mede hoe deze in relatie staan tot elkaar en de bedrijfsdoelstellingen.

Pas wanneer alle stakeholders – ieder met zijn of haar eigen doelstellingen – hieraan bijdragen, worden de kwaliteit en nauwkeurigheid van zo’n – cruciale – database haalbaar. En kun jij het spel blijven meespelen.

Samengevat

Agile Business Transformatie betekent investeren in bedrijfsinnovatie, waardoor je snel en wendbaar, gericht in kunt spelen op elke verandering, zonder dat daarbij de stabiliteit of schaalgrootte van je bedrijf worden opgeofferd.

Meer weten over business transformation en agile architecture? Download dan ons eBook: Agile werken en de nieuwe rol van Enterprise Architectuur.

Lees meer van ValueBlue

Gartner Magic Quadrant

ValueBlue is opnieuw opgenomen in Gartner 2020 Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools!

Ontvang de Agile Poster

Ontdek onze visie op Agile Business Transformation vision via onze gratis poster.

Bekijk meer resources

Meer weten? Van whitepapers en brochures tot klantverhalen, we hebben verschillende resources waar je misschien geïnteresseerd in bent!