Agile Business Transformation: Een adaptieve architectuur beheren die je in staat stelt om je zakelijke doelen snel te realiseren

Organisaties veranderen voortdurend. Ze verbeteren zichzelf elke dag zodat ze hun zakelijke doelen kunnen bereiken. Maar hoe structureren we deze verbeteringen zodat we de risico’s kunnen verkleinen, de effectiviteit kunnen verbeteren en de efficiëntie van het transformatieproces kunnen verhogen?

Beginnen met Agile Business Transformation

Inzicht in je doelen is belangrijk voor het succesvol transformeren van je organisatie. Agile Business Transformation begint met het toetsen van je zakelijke doelen en strategie aan je huidige capabilities. Welke punten moeten we verbeteren om dichter bij onze zakelijke doelen te komen? Op basis hiervan kunnen we bepalen hoe de capabilities er in de toekomst uit moeten zien.

Om de toekomstige capabilities vervolgens te implementeren, moeten deze geoperationaliseerd worden in applicaties, processen, data en infrastructuur. Hoe moet onze organisatie eruitzien om de toekomstige capabilities te realiseren? Daarvoor definiëren we een kwalitatief hoogwaardige roadmap.

Inzicht in de huidige architectuur van je bedrijf

Om de huidige capabilities van een organisatie te kunnen beoordelen en transformeren naar de gewenste architectuur, is inzicht nodig in hoe deze momenteel werkt. Daarom is governance op de kerncomponenten van de huidige staat van je organisatie cruciaal voor transformatie. Dit kunnen we bereiken via Business Process Management, Application Portfolio Management en Data Management.

Business Process Management

Business Process Management richt zich op het in kaart brengen van de processen van een organisatie ten behoeve van kwaliteitsmanagement, optimalisatie en digitalisering. Dit betekent niet zozeer het tot in detail in kaart brengen van elk proces in een organisatie, als wel het in kaart brengen van alle processen die een ROI in bestede tijd en kosten omvatten, versus de waarde die verwacht wordt van het in kaart brengen ervan. Door alle informatie te hergebruiken voor elk proces dat in kaart is gebracht, neemt de waarde van het in kaart brengen van processen toe.

Application Portfolio Management

Application Portfolio Management richt zich op het verminderen van de complexiteit en de kosten van het applicatielandschap en het verhogen van de effectiviteit. Door applicaties, hun functionaliteiten, hun attributen en hun relaties met bedrijfsprocessen in kaart te brengen, kunnen de functionele en technische waarde ervan worden bepaald, terwijl overlap in functionaliteit kan worden geminimaliseerd.

Data Management

Data Management richt zich op het verbeteren van de datakwaliteit en het vereenvoudigen van het datalandschap. Door logische/canonieke datamodellen te introduceren en deze in kaart te brengen op je fysieke applicatielandschappen, verbetert de effectiviteit en kan de complexiteit van het datalandschap worden verminderd. Bovendien zorgt data lineage ervoor dat de kwaliteit van je data optimaal is, omdat je deze altijd uit de meest betrouwbare bron haalt.

Je transformatie op een Agile manier operationaliseren

We weten nu hoe je toekomstige organisatie eruit moet zien om je zakelijke doelen te kunnen bereiken, maar ook hoe je huidige organisatie eruitziet en waar de mogelijkheden voor verbetering liggen. Tijd om je project uit te voeren en Agile teams aan het werk te zetten. Voor een succesvolle transformatie is het belangrijk dat deze teams goed aangestuurd en ondersteund worden.

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management richt zich op het organiseren van projecten zodat ze de verwezenlijking van je gedefinieerde zakelijke doelen en strategie het beste ondersteunen. Geef je project- en Agile-teams rechtstreekse toegang tot informatie over de huidige staat, opgeslagen in een centrale opslagplaats. Op deze manier krijgen de teams inzicht in de high-level ontwerpen voor de toekomst, en een duidelijk beeld van de zakelijke doelen en doelstellingen van de organisatie. Daarmee hebben ze alle tools in handen om de perfecte oplossingsontwerpen te maken. Bovendien is het belangrijk dat je de teams, als ze eenmaal aan de slag gaan, voortdurend op de hoogte houdt van de voortgang, en dat je ze het groene licht geeft om de volgende stap in het transformatieproces te nemen. Zo zorg je ervoor dat de toekomstige staat van de organisatie op een efficiënte en gestructureerde manier de nieuwe huidige staat wordt. Van daaruit kunnen we blijven transformeren om te kunnen voldoen aan de eisen van de immer veranderende wereld.

Agile Business Transformation met BlueDolphin

BlueDolphin is het samenwerkingsplatform voor enterprise-architectuur waarmee organisaties de complexiteit van hun transformaties kunnen vereenvoudigen. In BlueDolphin kun je roadmaps op hoog niveau definiëren om je doelen op strategisch niveau te bereiken, en deze roadmaps uitwerken in processen, applicaties en data-ontwerpen. Daarnaast kun je met BlueDolphin de toekomstige en huidige staat vergelijken en optimalisaties definiëren met Business Process Management, Application Portfolio Management en (Master) Data Management en verbeteringen operationaliseren met Project Portfolio Management.

Wil je meer weten?

Wilt u meer weten over Agile Business Transformation of hoe BlueDolphin dit ondersteunt? Neem contact met ons op!

Mart Hoogvliet

Inside Sales

+31 (6) 29 48 35 02