Welke IT-ontwikkelingen gaan het meeste opleveren?

De wereld verandert snel. Die snelheid komt voor een groot deel voort uit nieuwe mogelijkheden die IT en het slim gebruik van data bieden. De recente corona perikelen hebben dit proces van ‘Digitale Transformatie’ versneld en ook meer op de voorgrond geplaatst. Thuiswerken lukt alleen met goede, plaats- en tijdsonafhankelijke communicatievoorzieningen. Ook heeft elektronisch zakendoen een flinke zet in de rug gekregen.

De technologische ontwikkelingen gaan in een duizelingwekkend tempo en bestrijken een groot aantal verschillende en vaak samenhangende werkterreinen. Het is niet eenvoudig om te bepalen in welke technologieën je moet investeren, hoe je dit inbedt in de organisatie en het beheersbaar maakt. Daarnaast is het ook niet eenvoudig hoe je de organisatie mee krijgt in het op de juiste manier benutten van de mogelijkheden.

ValueBlue heeft de “IT Governance & Enterprise Architecture Benchmark 2019” uitgevoerd onder een groot aantal organisaties in Nederland om in kaart te brengen op welke paarden verschillende typen organisaties inzetten en hoe ze dit in de praktijk aanpakken.

Eén van de onderwerpen die hierbij aan de orde kwam, was in welke trends en IT-ontwikkelingen de respondenten aangaven te investeren. Het resultaat hiervan is weergegeven in de onderstaande visualisatie.

Wat de meeste organisatie aangeven is dat ze in de fase zitten van de zogenoemde ‘first wave’ ontwikkelingen, zoals Cloud Computing, Big Data en Applicatie Integratie. Hierbij valt op dat de deelnemers hier nu volop in investeren en een groot deel van de voordelen hiervan nog worden verwacht. Dit geldt met name voor de toepassing van Big Data en Applicatie Integratie. Tegelijkertijd geven organisaties, die al veelvuldig gebruik maken van de cloud, aan dat dit daadwerkelijk bijdraagt aan de flexibiliteit van de organisatie, zowel in locatie en tijdstip van werken (zie corona), als in de versnelling om nieuwe ontwikkelingen te adopteren. Opvallend is ook dat bedrijven die zich richten op Cloud Computing flexibeler zijn en dat hun IT meer bijdraagt aan de productiviteit van de hele organisatie.

Naast deze ‘first wave’ ontwikkelingen zien we dat ook veel organisaties al ervaringen opdoen met de toepassing van Artificial Intelligence, Internet of Things en Smart Sensoren.

Respondenten geven aan dat het lastig is om bij te blijven met alle lopende innovaties door een gebrek aan samenwerking tussen de business en IT en door onvoldoende grip op de complexiteit van het applicatielandschap.

In toenemende mate worden nieuwe innovaties vanuit de bedrijfsvoering zelf geïnitieerd. Dit geldt met name voor Big Data, AI, Internet of Things en Smart Sensoren en ook voor de cloud. Voor de IT-afdeling leidt dat tot uitdagingen om de continuïteit in de bedrijfsvoering én de beveiliging van data en systemen met al die ontwikkelingen te garanderen. Dit verklaart ook de hoge aandacht voor Applicatie Integratie (nummer 3 in de lijst).

Naast de onderwerpen waarin de organisaties aangeven nu te investeren is in het onderzoek ook gevraagd welke prioriteiten op de directie agenda’s staan voor investeringen in de nabije toekomst. Ook wordt ingegaan op de IT-uitdagingen die een rol spelen bij het succesvol toepassen van prioriteitsonderwerpen. Zaken die hier aan de orde komen zijn de uitdaging om de juiste kennis en informatie te verkrijgen, samenwerking binnen IT en complexiteit en grip op het applicatielandschap en onderliggende technologie.

Het benchmark laat zien hoe bedrijven zich voorbereiden op de toekomst en waar ze hun prioriteiten stellen om met de veranderingen om te gaan. Ben je benieuwd waar jouw bedrijf staat in vergelijking met andere bedrijven en wil je weten hoe anderen omgaan met IT en innovatie?